Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi düzenlendi. 7 Temmuz 2017

Nemrut Dağı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilişinin 30. yıldönümü anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından Adıyaman’da Kültür Turizm Zirvesi düzenlendi. Zirveye;  Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve çok sayıda davetli katıldı. Bilgi için:

http://www.ika.org.tr/Adiyamanda-Kultur-Turizm-Zirvesi-Duzenlendi-haberler-1454.html

Uygulamalar sürüyor: SOFRAZ TÜMÜLÜSLERİ. 13 Şubat 2014

KNYP kapsamında projelerinin hazırlanması planlanan Sofraz Tümülüslerinin bulunduğu SİT alanı ile ilgili kamulaştırma talebi ve güncellenen projeler Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletildi.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği AB DELEGASYONUNCA onaylandı. 9 Şubat 2014

IPA-2 Dönemi destekleri AB Delegasyonu tarafından onaylanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesinde (ipa.sanayi.gov.tr) ilan edildi. Bu çerçevede Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi de toplam 6.896.831 Avro destek alacak. Bilgi için: https://ipa.sanayi.gov.tr/tr/content/projelerimiz2/136

Uygulamalar sürüyor: YENİ KALE. 10 Ocak 2015

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle ihalesi gerçekleştirilen Yeni Kale Restorasyonu Yapım İşi için yer teslimi yapıldı.

KNYP Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısı: 2014/2. 23 Aralık 2014

Kommagene Nemrut Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun 2014/2 olağan toplantısı 23 Aralık 2014 tarihinde Adıyaman’da gerçekleştirildi.

Uygulamalar sürüyor: YENİ KALE.2 Eylül 2014

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonuna başlanan Yeni Kale Restorasyonu Yapım işinin devamı için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlandı ve Yeni Kale Rastorasyonu Yapım İşi Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından ihale edildi.

KNYP Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca onaylandı: 2014/1. 25 Haziran 2014

İlgili mevzuat uyarınca tamamlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı 20.04.2014 tarihinde oluşturulan Kommagene Nemrut Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca incelenerek, 25 Haziran 2014 tarihinde Adıyaman’da yapılan toplantı (2014/1) sonunda uygun bulundu.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği için yerelde çalışmalar. 1 Haziran 2014

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması (ATSYC) projesi kapsamında yer alan 15 alan içinde Sofraz Tümülüsleri ve Turuş Kaya Mezarları haricinde diğer tüm alanların arazi tahsisleri tamamlandı. Böylece söz konusu projelerin IPA-BROP desteğinde uygulanması için programın standartlarına uyum sağlandı.

UNESCO DMA Periyodik Raporlama ADIYAMAN toplantısı. 27 Mayıs 2014

Bir Dünya Miras Alanı olan Nemrut Dağı Tümülüsü ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan UNESCO DMA Periyodik Raporlama çalışmasının son toplantısı ADIYAMAN’da gerçekleştirildi.

Kommagene Nemrut Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu oluşturuldu. 20 Nisan 2014

İlgili mevzuat uyarınca devam eden KNYP çalışmaları kapsamında 20.04.2014 gün 97829 sayılı Makam Oluru ile Kommagene Nemrut Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu oluşturuldu.

KNYP Danışma Kurulu’nca uygun bulundu: 2014/1. 29 Nisan 2014

İlgili mevzuat uyarınca tamamlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı 12.09.2013 tarihinde oluşturulan Kommagene Nemrut Danışma Kurulu’nca incelenerek, 29 Nisan 2014 tarihinde Adıyaman’da yapılan toplantı (2014/1) sonunda uygun bulundu.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği için yerelde çalışmalar. 14 Ocak 2014

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması (ATSYC) projesi kapsamında IPA-BROP desteğinde gerçekleştirilmesi öngörülen Avan Projeler Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca prensipte uygun bulunmuştur.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği için yerelde çalışmalar. 14 Ocak 2014

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması (ATSYC) projesi kapsamında IPA-BROP desteğinde gerçekleştirilmesi öngörülen Avan Projeler revize edilerek Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildi.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği: OIS onaylandı. 8 Ocak 2014

AB Delegasyonu Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması (ATSYC) projesine ait operasyon tanımlama dökümanını (OIS) onayladı.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği için yerelde çalışmalar. 17 Aralık 2013

Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında yer alacak avan projeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce prensipte uygun bulundu.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği: SÖZLÜ KABUL. 17 Aralık 2013

Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında yer alacak projelerle ilgili olarak IPA’ya uyum sağlamak üzere yerelde yapılan çalışmalar ve sonuçları AB Delegasyonu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine sunularak, sözlü şifahi onay alındı.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği. 13 Aralık 2013

Alan Başkanlığı’nca Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında yer alacak projelerle ilgili olarak arazi tahsisleri hakkında ilgili resmi kurumlardan tahsis talebi yapıldı.

KNYP ile ilgili kurum onayları ve son revizyonlar. 29 Kasım 2013

Tamamlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı (KNYP) ve KTB tarafından onaylanan KNYP sınırları, ilgili kurumlara ve paydaşlara resmi kanaldan iletilerek, önerileri ve uygun görüşleri alındı ve son reviyonlar tamamlandı.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği. 12-15 Kasım 2013

Alan Başkanlığı’nca Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında yer alacak projelerle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince sağlanan IPA-BROP uygulama kapasitesi oluşturulması eğitimine katılım sağlandı.

Kommagene Nemrut Danışma Kurulu oluşturuldu. 12 Eylül 2013

İlgili mevzuat uyarınca devam eden KNYP çalışmaları kapsamında 12.09.2013 gün 177636 sayılı Makam Oluru ile Kommagene Nemrut Danışma Kurulu oluşturuldu.

ALAN YÖNETİM BİRİMİ oluşturuluyor: A-PEB kuruldu. 28 Haziran 2013

Alan Yönetim Birimi ile birlikte çalışmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Proje Eğitim Birimi (A-PEB) Adıyaman Valilik oluru ile oluşturuldu.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği. 23 Ağustos 2013

AB Delegasyonu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi kapsamında yer alacak Çevre Düzenleme Projelerine ilişkin güncellemeler ve maliyet hesapları aktarılarak, müzakerelere devam edildi.

ALAN YÖNETİM BİRİMİ oluşturuluyor: ALAN BAŞKANI atandı. 28 Haziran 2013

İlgili mevzuat uyarınca devam eden KNYP çalışmaları kapsamında 28.06.2013 gün, 127175 sayılı Makam Oluru ile Onur YILDIZ Kommagene Nemrut Alan Başkanı olarak görevlendirildi.

KNYP sınırlarına ilişkin Bakanlık makamı onayı. 7 Haziran 2013

26 Ekim 2011-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa Koruma Kurulu’nca onaylanan KNYP kapsamında yer alan sit alanları ile bağlantı noktalarını içeren KNYP sınırları, ilgili kamu kuruluşlarının da uygun görmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık makamının onayına sunuldu ve 7 Haziran 2013 günü, 111983 sayılı kararla onaylandı.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR: KRAL YOLU 20 Mart 2013

Nemrut Dağı Kral Yolu Ulaşım Projesi Yapım İşi Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından ihale edildi.

ALAN YÖNETİM BİRİMİ oluşturuluyor. 8 Şubat 2013

Hazırlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planına göre, Adıyaman Merkezde yer alan sit alanlarının da diğer alanlarla birlikte ele alınmasını sağlamak amacıyla, Adıyaman Belediyesi Meclis Kararı ile Alan Başkanı atama yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR: PERRE 7 Şubat 2013

Perre Antik Kenti Çevre Düzenleme Yapım İşi Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından ihale edildi.

SAGALASSOS MEETS NEMRUT DAĞI- Leuven University- BELGIUM 25 Ocak 2013

Ülkemizde kapsamlı koruma uygulamalarına –sahne olan SAGALASSOS Kazı Ekibi ile Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı ekibinden program koordinatörü Dr. N. Şahin Güçhan ve koordinatör yardımcısı Dr. G. Bilgin Altınöz, Leuven Üniversitesi’nin davetlisi olarak Belçika-Leuven’de yapılan toplantıya katıldılar. Toplantıda Kommagene Nemrut Yönetim Planı deneyimi paylaşılarak, Sagallassos için öneriler tartışıldı.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği için AB DELEGASYONU ile toplantı. 8 Ocak 2013

Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi ile ilgili olarak AB Delegasyonu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki IPA- AB Mali Programlar Daire Başkanlığı yetkililerine destek kapsamında uygulaması yapılması öngörülen projelerle ile ilgili sunum yapıldı.

ADIYAMAN’a IPA-BROP desteği. 24 Aralık 2012

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, IPA- AB Mali Programlar Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan, toplam 6.896.831 Avro bedelli Adıyaman’da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi ile ilgili olarak Bakanlık yetkilileri ile proje değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

ALAN YÖNETİM BİRİMİ oluşturuluyor. 11 Aralık 2012

Alan Yönetim Biriminin oluşturulması için Adıyaman Valilik oluru hazırlandı.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR: NEMRUT DAĞI ENERJİ HATTI. 26 Kasım 2012

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Nemrut Dağı Enerji Hattı Yapım İşi geçici kabulü yapıldı.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR: NDT HİZMET EVİ. 22 Kasım 2012

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygulaması ihale edilen Nemrut Dağı Tümülüsü Adıyaman Hizmet Evi Yapım İşi geçici kabulü yapıldı.

“Heritage in Context” – ANKARA. 22-23 Kasım 2012

22-23 Kasım 2012 tarihleri arasında Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün, Alman Elçiliği’nin, Koç Üniversitesi’nin ve ODTÜ’nün ortak girişimi ve organizasyonuyla, Ankara, Cermodern Müzesi’nde Bağlamda Kültürel Miras – Doğal, Kentsel ve Sosyal Çerçevede Koruma ve Alan Yönetimi başlıklı Uluslarası Sempozyum gerçekleştirilmiştir. Konferansta ulusal ve uluslararası uzmanlar Türkiye’den ve Avrupa’dan örnekler tanıtarak bu konuda sunumlar yapmışlardır. Toplantıda ODTÜ KNKGP Koordinatörü Doç. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN tamamlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı hakkında “Conservation of relationship between “place” and “context”: Commagene Nemrut Conservation Development Programme” başlıklı bir sunuş yapmıştır.

Uygulamalar sürüyor: YENİ KALE. 21 Ekim 2012

ANB Mimarlık, Müşavirlik ve İnşaat Ltd. Şti. tarafından hazırlanan projeye uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihale edilen Yeni Kale Restorasyonu Yapım işinin geçici kabulü yapıldı. Proje ile ilgili daha fazla bilgi için: http://anbmimarlik.com

Uygulamalar başlıyor: NDT ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ. 18 Ekim 2012

ODTÜ KNKGP Ekibince hazırlanan Avan Projeye uygun olarak SAYKA İnşaat Mimarlık Mühendislik Müşavirlik ve Ticaret Ltd. Şti. geliştirilen Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Yapım İşi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihale edildi. Proje ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.sayka.com.tr

Mersin’de Nemrut’la ilgili bir sunuş. 20-22 Eylül 2012

Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ortaklaşa düzenlenen Koruma Sempozyumu II -Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamaları’nda ODTÜ KNKGP Koordinatörü Doç. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Y. Doç. Dr. Nida Naycı ile birlikte Kommagene Nemrut Yönetim Planı’nı da içeren “Türkiye’deki koruma-projelendirme süreçleri/araçları kültürel varlıkların “anlamı, bağlamı ve bütünlüğü” başlıklı bir sunuş yapmışlardır.

KNYP kapsamındaki alanların sit sınırlarının revizyonu. 26 Ekim 2011-7 Eylül 2012

KNYP kapsamında yer alan, yönetim planı eki 1/1000 ölçekli güncel haritalara işlenerek hazırlanan sit alanı sınırları, Şanlıurfa Koruma Kurulu’nca yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda tek tek onaylandı ve buna göre KNYP sınırları revize edilerek, yasal sınırlar 1/1000 ölçekli haritalarda güncellendi.

Dünya Mirası Adayları Bursa’da buluşuyor. 25-26 Mayıs 2012

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40.yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşımı Çalıştayı 25- 26 Mayıs 2012 tarihlerinde Bursa’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çalıştayda ODTÜ KNKGP Koordinatörü Doç. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN tamamlanan Kommagene Nemrut Yönetim Planı hakkında bir sunuş yaptı.

Türkiye’de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme KOÇ- ANAMED. 20 Nisan 2012

İstanbul’da KOÇ -AnaMed Konferans Salonu’nda yapılan bir günlük toplantıda Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı program koordinatörü Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan “Yer ve bağlam ilişkisinin korunması: Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı” başlıklı bir sunuş yaparak, KNYP deneyimini paylaştır.

Nemrut Dağı Tümülüsü RRR Projeleri UNESCO’da. 9 Ocak 2012

Şanlıurfa KTVKBK’nca Ekim 2011’de onaylanan Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilmek üzere Dış İşleri Bakanlığı’na gönderildi. Daha sonra ise UNESCO’ya iletilen projelerle ilgili ICOMOS görüşü doğrultusunda gerekli değerlendirme ve güncellemeler yapıldı.

Adıyaman ve Malatya Hizmet Evlerinin inşaatına başlandı. 04 Ağustos 2011

Nemrut Dağı Tümülüsü’ne gelecek ziyaretçilerin kullanımı için tasarlanan Adıyaman ve Malatya Hizmet Evlerinin uygulama ihaleleri tamamlanarak, inşaatlara başlandı.

Nemrut Sergisi: Atılım Üniversitesi 09-16 Aralık 2011

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı emekli öğretim görevlisi Hasan Saltık’ın fotoğraflarından oluşan Nemrut Kommagene Uygarlığı fotoğraf sergisi Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ziyaretçilere sunulmuştur.

Sunuş ve onay: Şanlıurfa Koruma Kurulu 26 Ekim 2011

Nemrut Dağı Tümülüsü Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin değerlendirilmesi ve amacı ile yapılmış olan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve projeler onaylanmıştır.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 11 Ağustos 2011

Kommagene Nemrut Yönetim Planı’na ilişkin yönetim alanı sınırlarına dahil olan 14 adet yerin ‘sit alanı ve/veya koruma alanı’ öneri plan sınırlarını gösteren 1/1000 ölçekli paftalarda son düzeltmeler yapılarak (basılı ve sayısal) haritalar onaylanmak üzere Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuştur.

Sunuş: Roma Yaz okulu 25-29 Temmuz 2011

KNKGP Proje Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan İtalya’da yer alan Roma-Tor Vergata Üniversitesi ‘Tarihi, Anıtsal Yapıların ve Mimari Sit Alanlarının Korunması’ konulu Uluslararası Yaz Okulu’nda ‘Conservation of a World Heritage Site in Turkey: Mount Nemrut Tumulus’ adlı kursu vermiştir.

Sunuş: Sarayevo bildiri sunuşu 13-16 Haziran 2011

KNKGP Proje Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan Sarayevo’da yapılmış olan ‘The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage: The Importance of Place’ başlıklı sempozyumda: “Mount Nemrut Tumulus: Conserving the Integrity of ‘Place’ and ‘Context'” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Sunuş: ICOMOS Türkiye 17-20 Mayıs 2011

Proje Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan İTÜ Mimarlık Fakültesi-Taşkışla Kampüsünde 18 Mayıs 2011 günü ICOMOS Türkiye Milli Komitesi tarafından düzenlenmiş olan ‘UNESCO Dünya Mirası Alanlarında Uygulanan Yönetim Planları’ konulu uluslararası toplantıya ‘Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı: 2006-2011 Çalışmaları’ başlıklı bildiriyle katılmıştır.

Sunuş: Dissemination Workshop – Ankara 17-19 Mayıs 2011

ODTÜ Malzeme Laboratuvarının gerçekleştirmiş olduğu ‘Improvement Of The Metu-Research Laboratory for the Care and Conservation of Historic Monuments’ adlı Avrupa Birliği Destekli Proje’nin (http://www.monumentslab.org.thttp://localhost/nemrut/wp-content/uploads/oldwebsite/r/) gerçekleştirdiği ‘Monuments Lab – Dissemination Workshop’ çalışmasında Kommagene Nemrut Projesinin tanıtımı yapılmıştır.

Sunuş: Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu – Ankara 12-13 Mayıs 2011

Peyzaj Mimarları Odasının düzenlediği “Koruma ve Peyzaj Mimarlığı” konusundaki davetli ulusal sempozyumda Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programının tanıtımı yapılmıştır.

Dedeman Ödülü 11 Şubat 2011

KNKGP Proje Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Proje Yönetici yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması 2010’da Mehmet Kemal Dedeman Özel Teşvik Ödülü alan iki projeden biri olan ‘Kültür Turizmi Odaklı Destinasyon Belirleme ve Yönetim Modeli: Kommagene ‘ Nemrut Örneği’ projesiyle Dedeman İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini almışlardır.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 20 Ocak 2011

Gelinen aşamanın Bilimsel Danışma Kuruluna sunuşu

ODTÜ KNKGP ekibi tarafından bugüne kadar yapılan çalışmaları, restorasyon projelerini, yönetim planı ve malzeme analiz sonuç raporlarını değerlendirmek üzere Nemrut Ören Yeri Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nde toplantı yapılmış ve sunulan çalışmalara yönelik öneri ve görüşleri alınmıştır.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 19 Ocak 2011

Kommagene Nemrut Yönetim Planı çerçevesinde: Yönetim Alanında Gerçekleştirilecek Farklı Nitelikte Projelerin Tanımlanması ve Sonuç Raporu: İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçlerinin Tanımlanması başlıklı raporlar ile Nemrut Dağı Tümülüsü Restorasyon Projesi ve Raporu ile belirlenen koruma-sağlamlaştırma tekniklerine göre yapılacak uygulamaların tanımlanması amaçlı malzeme araştırmalarını tarifleyen sonuç raporu tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilmiştir.

Nemrut Sergisi: ODTÜ 13-20 Aralık 2010

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı emekli öğretim görevlisi Hasan Saltık’ın fotoğraflarından oluşan Nemrut Kommagene Uygarlığı fotoğraf sergisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Sergi Salonunda ziyaretçilere sunulmuştur.

Sunuş: Koç Üniversitesi 15 Aralık 2010

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde KNKGP Yönetim Planı sunuşu yapılmıştır.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 02 Aralık 2010

Nemrut Dağı Tümülsüne ait tüm geçmiş çalışma ve müdahalelelrin belirlendiği Restitüsyon Projesi ve Raporu tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilmiştir.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 03 Aralık 2010

Toplantıda Rölöve ve Restitüsyon projelerinin kurula aktarımı yapılmış ve restorasyon için ortak bir yaklaşım belirleme konuları görüşülmüştür. Bunlara ek olarak yönetim planı sınırları ve ileriye yönelik projeler anlatılmıştır.

Toplantı: Adıyaman’da yapılan Paydaş Toplantısı 06-09 Ekim 2010

Katılımcı planlama yöntemleri ile gerçekleştirilen yönetim planı süreci içinde alanda 2006 yılında yapılmış olan geniş katılımlı paydaş toplantısının ve 2008 ve 2009 yılında yine paydaşlarla gerçekleştirilen küçük katılımlı ve yerel toplantıların devamı olarak yapılan son ‘Paydaş Toplantısı’nda çeşitli kurumların seçtiği kişilerin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda paydaşların ileriye yönelik projeler için vizyon ve önerilerinin alınması ve önceliklerin belirlenmesi ve gelecekte söz konusu yönetim alanlarının korunması için neler yapılabileceğinin ve yerel aktörlerin burada nasıl taahhütlerde bulunacaklarının saptanması, yapacakları katkıların, katılımlarının belirlenmesi sağlanmıştır.

7. Arazi çalışması 05-12 Ekim 2010

ODTÜ-KNKGP Malzeme Koruma ekibi taşlara yapılması düşünülen örtü ile ilgili ve diğer deneylerin sonuçlarını görme amaçlı bir arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje grubu Nemrut Tümülüsünde rölöve güncellemesi ve tespitlerin sonlandırılması amaçlı çalışmalar yapmıştır.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 14 Haziran 2010

Alanın bugünkü durumunu detaylarıyla gösteren 39 adet paftadan oluşan “Rölöve Projesi”, 54 adet taş blok üzerinde tespit edilmiş olan görsel bozulma türlerinin tanımlandığı ve haritalandırıldığı “Bozulma Haritaları” ve, …yi içeren 3. “Malzeme Ara Raporu” teslim edilmiştir.

Sunuş: Kültür ve Turizm Bakanlığı 08 Haziran 2010

Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı projelerinin farklı kollarının proje yöneticileri tarafından projelerin gelişim sürecini aktaran bir sunuş yapılmıştır.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 18 Mayıs 2010

Adıyaman ili sınırları içinde yer alan ve ODTÜ KNKGP tarafından 2006 yılından bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda tespit edilmiş olan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve yerleşimlere ait (GIS-Coğrafi Bilgi Sisteminde hazırlanmış) envanter fişleri çıkarılmış ve bu çalışmalar sonucunda tescili önerilen yapı ve alanlara ilişkin bir liste ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur.

Toplantı: Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Nisan 2010

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Perre Kaya Mezarlarının korunması, Kommagene Nemrut Yönetim Planına dahil edilmesi ve çevresinin düzenlenmesi konuları ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

Sunuş: Adıyaman ve Malatya Hizmetevleri 20 Nisan 2010

Türk Serbest Mimarlar Derneği 1927’de Adıyaman ve Malatya Hizmetevlerinin proje müellifi Saadet Sayın Hizmetevleri mimari projeleri konusunda bilgi veren bir sunuş ve KNKGP Proje yöneticisi Neriman Şahin Güçhan ise Kommagene Nemrut projesi ile ilgili bir tanıtım sunuşu gerçekleştirmiştir.

Toplantı: Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Mart 2010

ODTÜ – KNKGP ekibi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı proje sorumlularından oluşan katılımcılar ile yapılan toplantıda ODTÜ KNKGP ekibi tarafından Yönetim Planı Sınırı ile ilgili bir sunum yapılmış ve çalışmanın devamında tarafların gerçekleştirmesi gereken işler kararlaştırılmıştır.

TV programı 21 Şubat 2010

KNKGP Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile KNKGP Yapısal Durum Araştırmaları Yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Türer, Kanal B’de her Pazar saat 13:00’da canlı olarak yayınlanan ve Füsun Nevbahar Ersoy tarafından hazırlanan ‘Yaşayan Kültür Mirası’ isimli programa katılarak proje ile ilgili bilgi vermiştir.

Kurul onayı 30 Aralık 2009

Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi Uygulama Projeleri, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009 tarih ve 1001 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sunuş 16 Aralık 2009

KNKGP Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan ile Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi Uygulama Projeleri’nin müellifi Saadet Sayın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Okkaş Dağlıoğlu’na proje ile ilgili bir bilgilendirme sunuşu yapmıştır.

Nemrut’a engelli aracı modeli 15 Aralık 2009

Nemrut Dağı Çevre Düzenleme Projesi kapsamında ele alınan ve engellilerin tümülüse rahatça çıkmalarına olanak sağlayacak engelli aracının gerçek boyutlarında bir prototipi hazırlanmıştır.

IPA Projesi 7-11 Aralık 2009

“Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC)” kapsamında inşaat işi alımları konulu seminere katılım sağlanmış ve projeyle ilgili görüşmeler yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile proje görüşmeleri devam etmektedir; bunların sonucunda kesin proje tanımı yapılarak proje alımları için ihale sürecine başlanacaktır.

7 Aralık 2009

4-9 Aralık 2009 tarihleri arasında Kars ve Ankara’da, ilgili uzmanlar ve alan başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, KNKGP Program Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan “Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı kapsamında hazırlanmakta olan Yönetim Planı Yöntemi” başlıklı bir sunuş yapmıştır.

Röportaj 16 Kasım 2009

Ankara Life Dergisi’nden Nüket Kantarcı, Doç Dr. Neriman Şahin Güçhan ile KNKGP hakkında bir görüşme yapmıştır. Bu röportaj “Nemrut Dağı Tümülüsü ve Kommagene Krallığı” başlığı altında derginin Aralık-Ocak 2009-2010 sayısında yer almıştır.

Adıyaman’da sunuş 13-14 Ekim 2009

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı Adıyaman Üniversitesi’nin 2009-2010 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde KNKGP ekibinden Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Öğr. Gör. Sevin Osmay ile Çevre Düzenleme ve Hizmet Evi Uygulama Projeleri’nin müellifi Saadet Sayın birer sunuş yapmıştır. Etkinlikler kapsamında KNGKP sergisi düzenlenmiştir. Ayrıca, Bakan Nemrut Dağı’nı ziyaret etmiş ve kendisine KNKGP’nin ilerleyen aşamaları hakkında bilgi verilmiştir.

KNKGP broşürleri basıldı 11 Ekim 2009

Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı kapsamında 3 tip broşür hazırlanmıştır. KNKGP hakkında bilgi içeren broşürle birlikte içinde Nemrut Dağı Tümülüsü’nün tarihi ve mimari özellikleri ile tümülüsteki teraslarda bulunan yazıtlarla Arslanlı Horoskop’a ilişkin bilgiler bulunan iki ayrı broşür daha tasarlanıp basılmıştır.

Röportaj 12 Eylül 2009

NTV muhabiri Ferit Binzet, Nemrut Dağı’nda gerçekleştirilen röportaj ile Program Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Eş Yönetici Prof. Dr. Emine Caner Saltık’tan KNKGP çalışmaları hakkında bilgi almıştır.

6. Arazi çalışması 2-18 Eylül 2009

Farklı uzmanlık alanlarından 27 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Adıyaman İl Özel İdaresi, Adıyaman Müze Müdürlüğü, Adıyaman Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Adıyaman Bayındırlık İl Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi’nde arşiv çalışması yapılmış; Nemrut Tümülüsü ile yönetim alanı sınırı içindeki diğer 14 yerde yönetim planı kapsamında ele alınması gerekli temalara ilişkin sistematik olarak bilgi/veri toplanmış; yerel paydaşlarla görüşmeler yapılmış; Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KN-TOC) kapsamında paydaşlarla görüşülmüş, ve yapılması planlanan “KNKGP Çalışmaları Belgeseli” için ODTÜ-GİSAM (Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) biriminden bir ekip, KNKGP ekibinin alandaki çalışmalarını ve bölgenin kültürel ve doğal mirasını kaydetmek üzere belgesel film ve fotoğraf çekimi yapmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanı’na brifing21 Ağustos 2009

Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı’nın Ağustos 2009 itibarıyla tamamlanan aşamaları, süreçle ilgili öneriler ve 2009-2010 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilerin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a aktarıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Mehmet Erdoğan ve Şevket Gürsoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, Genel Müdür Yardımcısı Serhad Akcan, Restorasyon ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Kalbiye Noyan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki ilgili proje kontrolörleri ile KNKGP ekibinden Proje Koordinatörü Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Prof. Dr. Tamer Topal, Yard. Doç. Dr. Ahmet Türer, Araş. Gör. Göze Akoğlu ve Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar B. Nilgün Öz katılmıştır. Toplantının bir bölümü basına açık gerçekleştirilmiştir.

IPA Projesi 17 Ağustos 2009

KNKGP’nin bu yılın Ocak ayında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunduğu “Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi” başlıklı proje çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği “Proje Tanımlama ve Hazırlama Eğitim Semineri”ne katılım sağlanarak proje çalışmalarına başlanmıştır.

Toplantılar 06, 09, 16 Temmuz 2009

Nemrut Dağı Çevre Düzenleme Projesi ve Hizmet Evleri Projelerinin uygulama çizimlerini yapacak olan yüklenici firma ile projeye ait konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca 10 Temmuz 2009 tarihinde KNKGP Yönetim Planı’nda yer alan 12 yerden biri olan Yeni Kale (Kocahisar) rölöve projelerini alan yüklenici ile görüşülerek karşılıklı bilgi aktarımı yapılmıştır.

Toplantı: Nemrut Heykellerini Koruyucu Kılıf Önerisi 08 Temmuz 2009

Heykelleri kış sezonunda hava şartlarından korumak için konuyla ilgili çeşitli firmalar arasından seçilen ikinci firma ile toplantı yapılarak ODTÜ Laboratuvarında incelemek üzere firmanın malzemesine ait bilgi ve numuneler alınmıştır.

Belgesel Film Çekimi 19 Haziran 2009

Nemrut Dağı Anıtları ile ilgili hazırlanmakta olan bir belgesel film için Proje Yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin ve Malzeme Koruma Uzmanı Prof. Dr. Emine Caner Saltık’ın ODTÜ ekibinin yaptığı çalışmaları anlattıkları sahnelerin çekimi yapılmıştır.

Toplantı: Nemrut Heykellerini Koruyucu Kılıf Önerisi 02 Haziran 2009

Heykelleri kış sezonunda hava şartlarından korumak için uygun olacak kılıf malzemesi önerileri için konuyla ilgili çeşitli firmalar arasından seçilen bir firma ile toplantı yapılarak ODTÜ Laboratuvarında incelemek üzere malzemeye dair bilgi ve numuneler alınmıştır.

Ara Güler’le görüşme 30 Nisan 2009

Proje yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan Nemrut’ta 1960’lı yıllarda fotoğraf çekimleri yapmış olan Ara Güler ile görüşerek bilgi ve malzeme edinmiş ve kendisinin değerli katkılarını almıştır.

Sunuş 29 Nisan 2009

Proje yöneticisi Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Koç Üniversitesinde Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı hakkında genel bir bilgilendirme sunuşu yapmıştır.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 13 Nisan 2009

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Bilimsel Danışma Kurulu, Bakanlık personeli ile KNKGP personelinden Prof. Dr. Emine Caner Saltık, Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Yrd. Doç. Dr Güliz Bilgin Altınöz ve Öğ. Gör. Sevin Osmay bir araya gelmiş ve KNKGP’de bu tarihe kadar gelinen aşama aktarılarak süreç değerlendirilmiştir.

Sunuş 23 Ocak 2009

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği üyelerine Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı hakkında genel bilgilendirme sunuşu yapılmıştır.

Toplantı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekibi 22 Ocak 2009

KNKGP ekibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilgili proje koordinatörleri, çizilmekte olan ayrıntılı rölöve (belgeleme) çizimleri ile ilgili bir bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantısı yapmıştır.

AB IPA 16 Ocak 2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye ile Avrupa Birliği mali işbirliği süreci 2007-2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çalışmaları kapsamında yürüttüğü “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -BROP (2007-2009)” birinci proje teklifi çağrısı kapsamında KNKGP ekibi ve diğer bazı uzmanlarla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Adıyaman Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında “Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi” başlıklı bir proje önerisi geliştirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuştur.

Çalıştay 5-6 Aralık 2008

ODTU ve Roma Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü’nün (ICVBC) gerçekleştirdiği “Tarihi Kentlerde Kitle Turizminin Yönetimi” konulu çalıştaya KNKGP ekibinden Ömür Bakırer, Sevin Osmay, Neriman Şahin Güçhan, Anlı Ataöv ve Güliz Bilgin Altınöz birer bildiri ile katılmışlardır.

Sergi 5-6 Aralık 2008

ODTU ve Roma Kültürel Varlıkları Koruma Enstitüsü’nün (ICVBC) gerçekleştirdiği ‘Tarihi Kentlerde Kitle Turizminin Yönetimi’ konulu çalıştayda sunulmak üzere Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı’nı tanıtan bir sergi hazırlanmıştır. Toplam 17 panodan oluşan sergi, çalıştay süresince 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalmıştır. Sergi panolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı: Internet Sitesi 2 Aralık 2008

KNKGP’nin tanıtılması amacıyla hazırlanmakta olan internet sitesine ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilgili personele, sitenin içeriği ve görünümüne dair bilgi verilmiş ve gerekli altyapının oluşturulması için görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Adıyaman Sempozyumu 10-11 Ekim 2008

Adıyaman’da gerçekleştirilen “II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu”nda KNKGP ekibinden Neriman Şahin Güçhan, Sevin Osmay, Anlı Ataöv, Güliz Bilgin Altınöz ve Ömür Bakırer tarafından bildiriler hazırlanmış ve sunulmuştur. Bildiri başlıkları şunlardır:

  • Adıyaman’daki Kültür Varlıklarının Nemrut Dağı Odaklı Değerlendirilmesi: Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (N. Şahin Güçhan)
  • Nemrut Dağı Tümülüsü’nde Turizm Kaynaklı Sorunlar ve Ziyaretçi Yönetimi (N. Şahin Güçhan)
  • Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi (N. Şahin Güçhan)
  • Nemrut Dağı Tümülüsü’nün çağdaş sunumu ve yönetimi için bir tasarı: Adıyaman Hizmet Evi. (N. Şahin Güçhan)
  • Katılımlı Alan Yönetim Yaklaşımı (S. Osmay, A. Ataöv)
  • Kommagene-Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı (KNKGP) Yönetim Alanı Sınır ve Kapsamının Belirlenmesinde Turizmin Rolü (G. Bilgin Altınöz)

5. Arazi Çalışması 21-23 Eylül 2008

KNKGP kapsamında Yapısal Durum Araştırmaları konusunda çalışan ekip, alanda daha önce kurulmuş olan veri toplama sistemindeki bazı sorunları gidermek, heykellerin bir kısmından uzun süreli dinamik veri toplamak, rüzgarın etkisini ve diğer mikro titreşimleri izlemek amacıyla arazi çalışması gerçekleştirmiştir.

4. Arazi Çalışması 9-10 Eylül 2008

Nemrut Tümülüsü ve çevresindeki mimari blokların ve heykel parçalarının ayrıntılı rölöve (belgeleme) çizimlerinin oluşturulması için arazide çalışacak olan ölçüm ekibi ile birlikte alana gidilmiş, kutsal tören yollarının ölçüm ayrıntısı ile ilgili gerekli bilgi verilmiştir.

TV Programına katılım 10 Ağustos 2008

KNKGP Koordinatörü Neriman Şahin Güçhan ile KNKGP Ekibinden Erhan Öztepe, yerel bir televizyon kanalı olan Mercan TV’de canlı yayına çıkarak KNKGP ile ilgili ayrıntılı bilgi vermişlerdir.

Bilimsel Danışma Kurulu arazi incelemesi 31 Temmuz-1 Ağustos 2008

KNKGP ekibinin alanda çalıştığı süre içinde Bilimsel Danışma Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilgili personel, KNKGP Program koordinatörü Neriman Şahin Güçhan eşliğinde Nemrut Tümülüsü ve Yönetim Planı kapsamına girmesi düşünülen çeşitli yerlerde inceleme yapmıştır.

Alanda paydaşlarla görüşmeler 28-31 Temmuz 2008

KNKGP Katılımcı Planlama Ekibi, alanda gerçekleştirilecek olan yönetim planı ile ilgili karar üretme sürecine yönelik alanda paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Yönetim Planı kapsamına dahil olacağı düşünülen 12 yer ve buna ek 2 yerle ilişkili olarak çeşitli idari personel, yönetici ve orada yaşayanlardan oluşan 36 kişi ile görüşülmüş, daha sonra görüşülecek kişiler belirlenmiş, alanın yönetiminde pay alacak bu kişilerle katılımcı planlamayı gerçekleştirmeye yönelik anketler yapılmış ve genel görüşleri alınmıştır.

3. Arazi Çalışması 28 Temmuz-11 Ağustos 2008

Arazi çalışması öncesinde gerekli ön hazırlıklar ve belge toplama işlemleri yapılmış ve alanda birinci ekip Nemrut Tümülüsü, ikincisi ise Yönetim Planında yer alacak ve alması önerilen toplam 15 farklı yerde olmak üzere 21 kişilik bir ekip tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Nemrut Tümülüsünde yapılan çalışmalar alanın belgelemesine, malzeme bozulmalarına yönelik tespit çalışmaları ve alandaki bazı örnekler üstünde çeşitli malzeme analizlerinin yapılması gibi çalışmaları içermektedir. Adıyaman genelinde yapılan çalışmalar ise belirlenen 15 yere ait ayrıntılı tespitleri ve ileriye dönük planlama çalışmalarına ilişkin verileri içermektedir.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 20 Haziran 2008

Bilimsel Danışma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki ilgili personel ve KNKGP ekibi bu tarihe kadar program kapsamında gerçekleştiren çalışmaları değerlendirmiştir.

Sunuş 16 Nisan 2008

“Türkiye’deki Dünya Miras Alanlarının Güncel Durumunun Saptanması” çalışmaları kapsamında Ekim 2007’de KNKGP tarafından hazırlanan Nemrut Tümülüsü’ne ilişkin durum raporu 16 Nisan 2008 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komitesi’ne sunuş şeklinde aktarılmıştır.

Sunuş 14 Şubat 2008

KNKGP Ekibinden Güliz Bilgin Altınöz, İtalya’da : “Koruma Yönetim Planı destekleri: Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı için hazırlanmış olan coğrafi bilgi sistemi” adlı bir sunuş yapmıştır.

Toplantı: Bakanlık Bilgilendirme 11 Şubat 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz başkanlığında Nemrut Ören Yeri Malatya-Adıyaman bağlantı yolu ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

Toplantı: Koruma Kurulu 24 Ocak 2008 6 Kasım 2007 tarihinde KNKGP tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilen belgeler ve 18 Ocak 2008 tarihinde yapılan Bilimsel Danışma Kurulu toplantısı sonuç raporları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilmek üzere Şanlıurfa’ya yollanmış ve konuyla ilgili bilgi sunmak üzere Program Koordinatörü Neriman Şahin Güçhan toplantıya katılmıştır.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 18 Ocak 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilen çalışmaları görüşmek üzere Bilimsel Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Çevre Düzenleme Projesi ve Hizmetevleri tartışılarak öneri ve eleştiriler sunulmuş, daha sonra projeler bu görüşlere göre revize edilmiştir.

Toplantı: Bakanlık Bilgilendirme 09 Ocak 2008

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay başkanlığındaki toplantıya konuyla ilgili uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilgili görevliler ve KNKGP ekibi katılmış, bu tarihe kadar yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı: Bilimsel Danışma Kurulu 03 Aralık 2007

Nemrut Tümülüsü ve anıtları hakkında bu tarihe kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere, Adıyaman Valisi, Adıyaman Milletvekilleri, Bilimsel Danışma Kurulu, KNKGP ekibi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibinden oluşan bir toplantı yapıldı.

Çalışma Sonuçları: Proje ve Belge Teslimi 06 Kasım 2007 Acil Önlemler Planı Raporu, Eski Belgelerin Derlenmesi ve Belge Teslimi, Yönetim Alanı Sınırları Araştırma Yöntemi Raporu, Çevre Düzenleme Avan Projesi, Hizmet Evleri, alanda yer alan çeşitli hizmet yapılarına ait Mimari Avan Projeler ve bunlara ait Mimari Uygulama Teknik İhale Dokümanları, proje ve raporları basılı ve sayısal ortamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslimi…

Eski belgelerin derlenmesi 23 Mayıs 2007

Nemrut Tümülüsü ve yakın çevresini içeren, 1999 yılında yapılmış olan rölöve projeleri tarihi araştırmada kullanılmak üzere ODTÜ arşivine kazandırıldı…

2. Arazi çalışması 21-22 Mayıs 2007

Jeoloji Mühendisi Gökhan Büyükkahraman, yapılacak olan Hizmet Evleri’nin konumuna dair incelemelerde bulunmak ve yapılara jeolojik açıdan uygun yer tespit etmek amacıyla, İnşaat Mühendisi Ahmet Türer ile Yasemin Didem Aktaş ise Nemrut Tümülüsü’ne daha önce yerleştirilmiş olan ölçüm aletlerinde bazı onarımlar ve revizyonlar yapmak ve yeni bazı aletler monte etmek üzere alana gitmiş ve çalışmalarda bulunmuşlardır.

Harita elde edilmesi 01 Mayıs 2007

GAP İdaresi’nin hazırlatmış olduğu, Nemrut Dağı Tümülüsü ve geniş çevresini içeren orto-foto haritalar basılı ve sayısal ortamda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan teslim alınmıştır.

Haritaların temini 11 Nisan 2007

Çalışmalarda kullanılmak üzere Nemrut ve çevresine ait 1/25 000 ve 1/100 000 haritalar Harita Genel Komutanlığı’ndan zimmet usulü ile teslim alınmıştır.

Kurul Toplantısı 29-30 Mart 2007

Program Koordinatörü Neriman Şahin Güçhan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Nemrut ile ilgili toplantısına katılarak Kurul üyelerini program hakkında bilgilendirmiştir.

Koordinatörler Toplantısı 2 12 Mart 2007

Yönetim Planı çalışmalarında idari sürecin hızlandırılması ve ilgili tüm kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışılabilmesi için ODTÜ tarafından önerilen ve hazırlanan Kurumlararası İşbirliği Protokolü’nün taslağının görüşülmesi için koordinatörlerle toplanılmış, ilgili Bakanlık ve idarelerden katılan 7 kişi ve ODTÜ’den katılan iki kişi ile taslak üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Taslak, gerekli işlemlerin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki KNKGP kontrolörleri ile ara toplantı 05 Mart 2007

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki KNKGP kontrolörleri ile programdaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere ODTÜ’de bir toplantı yapılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nda ara toplantı 02 Mart 2007

Nemrut Tümülüsü’nün güneyinde yapılması planlanan Hizmet Evi ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Kemal Yalınkılıç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bir ön görüşme yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gülcan Acar’la görüşme 30 Şubat 2007

Nemrud kitabının yazarı olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü’nde görevli Gülcan Acar ile Nemrut’la ilgili görüşme yapılmış ve çektiği fotoğraflar incelenmiştir.

Koordinatörler Toplantısı 1 20 Aralık 2006

Yönetim Planı çalışmaları kapsamında, ODTÜ’nün Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan talebi doğrultusunda konuyla ilgili çeşitli Bakanlıklarca görevlendirilen koordinatörler ile toplantı yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, GAP İdaresi, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 8 koordinatör ile yapılan toplantıda KNKGP tanıtılmış ve Hizmet Evi ile ilgili sorunlar tartışılarak ortak görüş geliştirilmiştir.

Arazi Verileri Teslimi 06 Ekim 2006

2006 yılında yapılan çalışmaların sonuçlarını içeren Arazi Verileri Ön Teslimi Raporu, ekleri ile birlikte basılı ve sayısal ortamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilmiştir.

Teslim edilen belgeler: Genel Arazi Verileri, Malzeme Araştırmaları, Yapısal Durum Araştırmaları, Jeolojik Araştırmalar, Acil Önlemler, Tarihsel ve Arkeolojik Araştırmalar, Yönetim Alanı Sınırı Tespit Çalışmaları, Planlama ve Yönetim Çalışmaları, Sosyal Planlama ve Katılım Grubu Çalışmaları.

Adıyaman Festivali 10 Eylül 2006

10 Eylül tarihinde yapılan Adıyaman Festivali etkinliklerine katılınmış, etkinlikler izlenerek o sırada alandaki durum hakkında tespitlerde bulunulmuştur.

I. Adıyaman Sempozyumu’na katılım 8-10 Eylül 2006

I. Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu’na katılım sağlanarak yerel kişi ve kuruluşlarla bağlantılar kurulmuştur.

Besni Eğitim Bayramına katılım 16-17 Eylül 2006

16-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Besni Eğitim Bayramı‘na da katılım sağlanarak yerel kişi ve kuruluşlarla bağlantılar kurulmuştur.

1. Paydaşlar Toplantısı 18 Eylül 2006

Yönetim Planı çalışmaları kapsamında, Adıyaman’da, Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlükleri, Basın ve bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan toplam 38 kişinin katılımıyla 1. Paydaşlar Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

1. Arazi Çalışması 06-20 Eylül 2006

Arazi çalışması öncesinde gerekli ön hazırlıklar ve belge toplama işlemleri yapılmış, izinler alınmış ve 6 Eylül tarihinden başlamak üzere toplam 14 gün boyunca Adıyaman genelinde ve Nemrut Dağı’nda arazi çalışmasına giden ekipler, şehir planlama (3 kişi), katılımcı planlama (1 kişi), malzeme bozulmaları tespitleri (7 kişi), tarihsel ve arkeolojik araştırmalar (2 kişi), koruma ve planlama çalışmaları (9 kişi), jeolojik araştırmalar (2 kişi), farklı tarihler ve farklı kalma süreleri olmak üzere toplam 24 kişi alanda çeşitli konularda tespit çalışmalarını yürütmüştür.

Çalışmalar sonucu Adıyaman genelinde 258 yerle ilgili envanter çıkarılmış, Nemrut Tümülüsü ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmış ve bazı ölçüm aletleri yerleştirilmiştir. Adıyaman ve Nemrut Tümülüsü ile ilgili yerel idareyle ve tüm ilgili taraflarla görüşmeler yapılmıştır.

Protokolün imzalanması 15 Ağustos 2006

ODTÜ tarafından yaklaşık 6 aylık ön araştırma sonunda hazırlanan ve telif hakkı saklı tutularak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan KNKGP’ye ilişkin proje önerisi, Bakan düzeyinde yapılan bir dizi toplantıya ek olarak Nemrut Dağı Bilimsel Danışma Kurulu’na sunulmuş ve süreç sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun bulunmuştur. Bu öneriye göre ODTÜ tarafından hazırlanan “Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme ProgramıNemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanması Protokolü” 15 Ağustos 2006 tarihinde imzalanmıştır. Üniversite içinden ve dışından çalışanlar ve danışmanlar olarak başlangıçta 46 kişilik bir ekiple, hızla tüm altyapı kurularak çalışmalara başlanmıştır.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmekte olan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Nemrut Koruma Geliştirme Programının sitesine hoşgeldiniz.

Welcome to the website of Commagene Nemrut Conservation and Development Programme Supported by the Ministry of Tourism and Culture nd realized by Middle East Technical University.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University