Taraflar:

Kültür ve Turizm Baklanlığı

www.kultur.org

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

www.odtu.edu.tr

 

Resmi Kurumlar:

Adıyaman Valiliği

Adıyaman İl Özel İdaresi

Adıyaman Belediyesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

TC Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kahta Belediyesi

Karayolları Genel Müdürlüğü

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

 

Uluslararası Kurumlar:

Dünya Anıtlar Fonu (World Monuments Fund)

www.wmf.org

Dünya Miras Merkezi (World Heritage Center)

whc.unesco.org

ICOMOS

www.icomos.org

Küresel Miras Fonu (Global Heritage Fund)

www.globalheritagefund.org


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmekte olan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Nemrut Koruma Geliştirme Programının sitesine hoşgeldiniz.

Welcome to the website of Commagene Nemrut Conservation and Development Programme Supported by the Ministry of Tourism and Culture nd realized by Middle East Technical University.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University