Nemrut Dağı Tümülüsü, 1881 yılındaki keşfinden bu yana yüzyılı aşkın bir süredir aralıklarla da olsa kazı ve araştırmalara konu olmuş; 1986 yılında ulusal mevzuata uygun olarak, Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş ve aynı yıl UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasına yönelik farklı ölçeklerde bir dizi araştırma ve uygulama projesinin hazırlanması için 2006 yılında ODTÜ tarafından Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) hazırlanmıştır. KNKGP’nın temel amacı: “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan arkeolojik alanlarla, Adıyaman ili sınırları içinde bulunan Kommagene uygarlığına ait anıtları içeren bölgenin uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik, tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.”

2006-2010 yılları arasında tamamlanması planlanlanan KNKGP kapsamı temel olarak iki ölçekte ele alınacak çalışmalardan oluşur.

Bunlar:

1. Nemrut Dağı Tümülüsü ve yakın çevresi ölçeği

Bu ölçekteki çalışmalar Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasına yönelik farklı nitelikte araştırmalarla, bunların sonuçlarına ve mevzuatımızın gereklerine göre üretimi öngörülen projelerden oluşur. Bunlar Nemrut Dağı Tümülüsü’nün belgelenmesi, bir arşiv oluşturulması ve sağlıklı sunumundan; eserlerin yapısal durumu, depremselliği ve malzeme analizlerine göre ana yapı malzemelerine uyumlu restorasyon müdahalelerin tanımlanmasına kadar bir dizi araştırma ve projeyi kapsar.

2. Nemrut Dağı Milli Parkı ve yakın çevresi ölçeği

Bu ölçekteki çalışmarın temel amacı Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı bir Yönetim Planı hazırlanmasıdır. Yönetim Planı’nın sınırları Nemrut Dağı Tümülüsü ile sınırlı tutulmamış olup bir kısmı Nemrut Dağı Milli Parkı içinde olmak üzere Adıyaman’da bulunan ve özellikle Kommagene kültürünün bir bütün olarak algılanmasını sağlayan eserleri/alanları içeren bölge için bir plan hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede öncelikle Adıyaman İl Kültür Envanteri tamamlanmış; bu envantere dayanarak sınır tanımlamaya yönelik bir model geliştirilmiş ve bu modele göre de KNKGP Yönetim Planı sınırları belirlenmiştir. 2009 yılından başlayarak belirlenen sınırlar içinde kalan alan/eserlerle ilgili olarak KNKGP Yönetim Planı hazırlanmıştır.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmekte olan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Nemrut Koruma Geliştirme Programının sitesine hoşgeldiniz.

Welcome to the website of Commagene Nemrut Conservation and Development Programme Supported by the Ministry of Tourism and Culture nd realized by Middle East Technical University.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University