ODTÜ ile birlikte Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nden de öğretim üyelerinin katkısı ile oluşturulan KNKGP ekibi kültürel miras koruma, mimarlık, arkeoloji, deprem mühendisliği, jeoloji mühendisliği, şehir ve bölge planlama, arkeometri ve endüstri ürünleri tasarımı gibi bölümlerden öğretim üyeleri ile programla ilgili tüm disiplinleri içerecek şekilde, yaklaşık 40 kişiden oluşmaktadır. Program, proje yöneticileri ile birlikte temalara göre belirlenen Alt Grup Yöneticileri’nden oluşan kadro ile birlikte yürütülmektedir. ODTÜ-KNKGP ekibi içinde yer alan öğretim üyeleri ile proje personeline ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

KNKGP kapsamında özelde Nemrut, genelde Adıyaman’la ilgili çalışan pek çok uzman da projenin fahri danışmanı olmayı kabul etmişlerdir. Bunlar arasında Prof. Dr. Talat Saygaç’la (Gökbilimci), Prof. Dr. Sencer Şahin (Epigraf/ Arkeolog), Prof. Dr. Turgut Zeyrek (Arkeolog), Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel, Fotoğraf Sanatçısı /Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Goell’in çalışmaları derleyen Dr. Donald Sanders ile T. Goell’in yeğenleri Martha Goell Lubell, Jonathan Goell ve Julie Goell isimlerini özellikle zikrederek, kendilerine programa yaptıkları her türlü gönüllü katkı için ODTÜ adına teşekkürlerimizi sunarız.

Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı ODTÜ Ekibi

Yönetim ve Koordinasyon

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
Program Yöneticisi
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Prof. Dr. Emine Caner Saltık
Program Eş Yöneticisi
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz
Program Yönetici Yardımcısı
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Suna Kabasakal Coutignies
Program Genel Sekreteri
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı

Program Alt Grup Koordinatörleri

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
Koruma / Planlama/ Yönetim
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz
Koruma / Planlama/ Yönetim/ Mekansal Bilgi Yönetimi [KNKGP-CBS]
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Prof. Dr. Coşkun Özgünel
Arkeolojik Araştırmalar,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Prof. Dr. Ömür Bakırer
Tarihi Araştırmalar
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Prof. Dr. Emine Caner Saltık
Malzeme Koruma Araştırmaları
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Prof. Dr. Tamer Topal
Jeolojik Araştırmalar
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Türer
Yapısal Durum Araştırmaları
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Sevin Osmay
Sosyal Planlama ve Katılım
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Doç. Dr. Emre Madran
İhale Dosyası Hazırlanması
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Prof. Dr. Melih Ersoy
Planlama ve Kamu Yönetimi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Öğr. Gör. Dr. Nimet Özgönül
Acil Önlemler Planı
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı

Ekip Elemanları

Doç. Dr. Anlı Ataöv
Sosyal Planlama ve Katılım
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. Uğurhan Akyüz
Yapısal Durum Araştırmaları
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Hakan Gürsu
Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu
Malzeme Araştırmaları
Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Programı
Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli
Planlama ve Kamu Yönetimi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Evin Erder
Çeviri / Editörlük
Mimar
B. Nilgün Öz
Genel Sekreter Yardımcısı
Y.Mimar
Ayşem Kılınç
Genel Sekreter Yardımcısı
Mimar

Ar. Gör. Mert Nezih Rifaioğlu
Koruma ve Planlama
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Nida Naycı
Koruma ve Planlama
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Pınar Aykaç
Koruma ve Planlama
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Erhan Öztepe
Arkeolojik Araştırmalar
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Usman Filiz Diri
Koruma ve Planlama
Mimar
Ar. Gör. Tuba Akar
Tarihi Araştırmalar,
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Sermin Çakıcı
Tarihi Araştırmalar,
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Meltem Uçar
Acil Önlemler Planı
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı

Ar. Gör. Göze Akoğlu
Malzeme Araştırmaları
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. B. Alp Güney
Malzeme Araştırmaları
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Nurşen Kul
Acil Önlemler Planı
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Ar. Gör. Gülşah Çelik
Tarihi Araştırmalar,
Mimarlık Bölümü, Kültürel Miras Koruma Programı
Serdar Saygı
Genel Sekreter Yardımcısı
Mimar
Gülsüm Kızılırmak
Koruma ve Planlama
Mimar
Yasemin Didem Aktaş
Yapısal Durum Araştırmaları
İnşaat Mühendisi
O. Mete Işıkoğlu
Yapısal Durum Araştırmaları
İnşaat Mühendisi

Evin Caner
Malzeme Araştırmaları
Kimyager, Malzeme Koruma Uzmanı
Duygu Ergenç
Malzeme Araştırmaları
Jeolog
Şenay Dinçer
Malzeme Araştırmaları
Kimyager
Elif Sırt
Malzeme Araştırmaları
Mikrobiyolog

Burcu Ertaş
Jeolojik Araştırmalar
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Gökhan Büyükkahraman
Jeolojik Araştırmalar
Jeoloji Mühendisi
Osman Balaban
Planlama ve Kamu Yönetimi
Şehir plancısı
Özge Mutlu
Koruma ve Planlama
Mimar

Mehmet Er
Malzeme Araştırmaları
Malzeme Mühendisi
Meltem Cemre Üstünkaya
Malzeme Araştırmaları
Biyolog, Malzeme Koruma Uzmanı
Doğan Zilan Özcan
Koruma ve Planlama
Mimar
Selçuk Bengin
Malzeme Araştırmaları
Öğrenci, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Elif Beşer
Çeviri / Editörlük
Arkeometrist
Can İz Yemişcioğlu
Web Tasarımı (3. Aşama)
Web Geliştirici
Taylan Koca
Web Tasarımı (2. Aşama)
Tasarımcı
Doğuş Bitecik
Web Tasarımı (1. Aşama)
Tasarımcı


Fahri Danışmanlar

Dr. Yusuf Örnek
Turizm Stratejileri Geliştirme
Prof. Dr. Talat Saygaç
Gökbilimci
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Sencer Şahin
Epigraf
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Prof. Dr. Turgut H. Zeyrek
Arkeolog
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Dr. Donald Sanders
Mimar/Arkeolog
Learning Sites Inc., Massachusetts, ABD
Dr. Esra Kurul
Kültürel Miras Yönetim Planlaması
Oxford Brookes University School of the Built Environment
Martha Goell Lubell , Jonathan Goell, Julie Goell
Theresa Goell’in ailesi-ABD
Ferit Binzet
Gazeteci, NTV-Adıyaman

Ara Güler
Fotoğraf Sanatçısı, İstanbul
İbrahim Demirel
Fotoğraf Sanatçısı, Ankara
Nuri Bilge Ceylan
Fotoğraf Sanatçısı /Yönetmen, İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanları

Mahir Ünal
2013-
Ömer Çelik
2013-2015
Ertuğrul Günay
2007 – 2013
Atilla Koç
2006 – 2007
Kültür ve Turizm BakanlığıNemrut Dağı Tümlüsü Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Cevat Erder
Klasik Arkeolog,
Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fak., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu,
Klasik Arkeolog,
Klasik Arkeoloji ABD, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Rest. Uzm., Mimar,
Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fak., İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli
Rest. Uzm., Mimar
Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fak., İstanbul Teknik Üniversitesi,
Ali Osman Avşar
Heykeltıraş,
KTB, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürlüğüKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
Abdullah Kocapınar 2013-
O. Murat Süslü 2010-2013
Ökkaş Dağlıoğlu 2009-2010
Orhan Düzgün 2006-2009

Genel Müdür Yrd.

Mustafa Bozdemir 2013-
İsmail Karaman 2012-2013
Nermin Beşbaş 2012-2012
Serhad Akcan 2011-2012
Murat Gürül 2010-2011
Ökkaş Dağlıoğlu 2008-2010
Nermin Beşbaş 2007-2008
Yalçın Kurt 2006-2007

Restorasyon ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Bahadır Sabah 2014-
Zahide Olşen 2009-2014
Serhad Akcan 2008-2009
İnci Yörük Güney 2007-2008
Mustafa Bozdemir 2006-2007

Yurtdışı, Özel Projeler ve Kültür Varlıkları Yardım Şubesi Müdürlüğü

Dr. Müge Bahçeci
Y. Mimar, Restorasyon Uzm. 2006-2008
Ayşenur Onat
Y. Mimar, 2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri

Eda Ünver
Y. Şehir Plancısı,2006-2007
Yakup Harmanda
Y. Mimar 2006 –
Ayşenur Kandemir Yücel
Dr., Mimar, Restorasyon Uzm. 2006 –
Yavuz Yağan
Kamu Yönetimi 2006 –
Neslihan Yürü
Şehir Plancısı 2007-
Çağlayan Yaman
İnşaat Mühendisi 2007-
Bengü Sayar
Jeoloji Mühendisi 2006 –
Cem İ. Albayrak
İnşaat Mühendisi 2006-2007
Latif Özen
Kimya Müh., Konservatör,2006-

Adıyaman Valiliği Mustafa Ekinci
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehnaz Erarslan
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Arkeolog
Çevre ve Orman Bakanlığı Julide Tamzok
Planlama Dairesi
Y. Mimar
TC Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı Serap Üzer
Sanat Tarihçisi
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Özen Abanoz
Teknik Araştırma
ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Şehir Plancısı

Mustafa Engin
Tapu ve Kadastro Gn. Md.,
Tapu Arşiv Dairesi
Uzman

Nuran Hazan
Teknik Araştırma
ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Mimar

Sevim Çiçek Demir
Karayolları Gn. Md.,
Etüd ve Proje Daire Bşk.

Kahta Belediyesi Mehmet Saydam
Yazı İşleri Müdürü
İller Bankası Genel Müdürlüğü Metin Gülbay
İmar Planlama Dai. Bşk. Yrd.

M. Ali Açıkalın
İmar Planlama Dai. Bşk. Yrd.

Kommagene Nemrut Alan Başkanlığı


Onur YILDIZ
Alan Başkanı
Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı


Kommagene Nemrut Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu

Onur YILDIZ
Alan Başkanı
Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mustafa EKİNCİ
İl Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği

Sabahattin EZER
Bölüm Başkanı
Arkeoloji Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi

Fehmi ERARSLAN
Müze Müdürü
Müze Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği

İsmail KOZAN
Şube Müdürü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Dilfuroz ŞAHİN
Şehir Plancısı
İl Özel İdaresi
Adıyaman Valiliği

Mesut TEKİN
Arkeolog
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman Belediyesi


Kommagene Nemrut Danışma Kurulu


Onur YILDIZ
Alan Başkanı
Kommagene Nemrut Alan Yönetim Birimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şevket BOZDAĞ
Bölge Müdür Yardımcısı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Mustafa EKİNCİ
İl Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği

Sabahattin EZER
Bölüm Başkanı
Arkeoloji Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Adıyaman Üniversitesi

Hasan İNANDI
İl Temsilcisi
Adıyaman Temsilciliği
TÜRSAB-Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Kemal ŞAHİN
Şube Başkanı
Adıyaman Şubesi
Ziraat Odası

Yrd.Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN
Kurul Başkanı
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Salih DOĞAN
İl Temsilcisi
Adıyaman Temsilciliği

TMMOB-Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği, Mimarlar Odası


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmekte olan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Nemrut Koruma Geliştirme Programının sitesine hoşgeldiniz.

Welcome to the website of Commagene Nemrut Conservation and Development Programme Supported by the Ministry of Tourism and Culture nd realized by Middle East Technical University.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University