YENİ ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2017. Kommagene Nemrut Yönetim Planı. (PDF)

AKOĞLU, G., 2011. Deterioration of Nemrut Sandstone and Development of Its Conservation Treatment (unpublished PhD Thesis Middle East Technical University Ankara 2011). (PDF)

AKTAŞ, Y. D., TÜRER, A., 2008.Preliminary Structural Monitoring and 3D Modelling of Nemrud Monuments, Turkey“, Proceedings of the International Symposium SHH07 Studies on Historical Heritage, 17-21 Eylül 2007, Antalya; sf. 441-448. (PDF)

AKTAŞ, Y. D., TÜRER, A., 2008.Issues in the Identification and Monitoring of Historical Structures – Monuments“, Proceedings of the 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components DBMC, 11-14 Mayıs 2008, İstanbul; sf. 1259-1266. (PDF)

AKTAŞ, Y. D., TÜRER, A., 2007. Preliminary Structural Monitoring and 3D Modeling of Nemrud Monuments, Turkey. “SHH07 – STUDIES on HISTORICAL HERITAGE”, (2007). (PDF)

BAHÇECİ, M., 2008.Adıyaman İlinin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı“, Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu 8-10 Eylül 2006, Adıyamanlılar Vakfı Yayınları, Adıyaman, 2008, sf: 57-67. (PDF)

CANER, E., 2011. Limestone Decay in Historic Monuments and Consolidation with nanodis¬persive Calcium Hydroxide Solutions (unpublished PhD Thesis Middle East Technical University Ankara 2011). (PDF)

GÜNEY, A., 2012. Development of Pozzolanic Lime Mortars for the Repair of Historic Masonry (unpublished PhD Thesis Middle East Technical University Ankara 2012). (PDF)

GÜNEY, Ö., 2008.An Iconological Study on the Lion Horoscope Relief of Nemrut Dag Hierothesion“, yayımlanmamış makale. (PDF)

OSMAY, S., ATAÖV, A., 2008.Nemrut-Kommagene Kültürel Miras Alan Yönetim Planlama Projesi Toplumsal Değişim Süreç Değerlendirmesi: 1. Aşama“, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, 10-12 Ekim 2008 Adıyaman, pp:19-28. (PDF -eksik)

SAYGAÇ A. T.,ŞAHİN GÜÇHAN, N., KABASAKAL COUTIGNIES, S., 2008. “Nemrut Dağındaki Aslanlı Horoskop” XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8-12 Eylül 2008, Çanakkale, Cilt 7b, sy 1323-1327. (PDF)

SOMUNCU, M., YIĞIT, T., ŞAHIN GÜÇHAN, N., KABASAKAL, S., 2009. “Nemrut Dağı”, Türkiye’nin dünya miras alanlari: koruma ve yönetimde güncel durum, UNSECO, Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, sf. 72-109. (PDF)

SOMUNCU, M., ASLAN, R., BÖLÜKBAŞI-ERTÜRK, E., ÇÖRTÜK, U., ŞAHİN GÜÇHAN, N., GÜRKAN, M., KABASAKAL COUGNITES, S., KILIÇÇÖTE, C., ŞENYURT, Y., YİĞİT, T., YOLDAŞ, A., 2008. Türkiye’deki Dünya Miras Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması Raporu: NEMRUT DAĞI”, Ed. A.D. ÖZGER-BAYVAS, Ekim 2006 – Nisan 2008, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel Miras İhtisas Komitesi. 18-20 Nisan 2008, İstanbul.

SOMUNCU, M, YİĞİT, T., ŞAHİN GÜÇHAN, N., KABASAKAL COUGNITES, S., 2007. “Türkiye’deki Dünya Miras Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması Raporu: NEMRUT DAĞI”, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültürel Miras İhtisas Komitesi, 78 sayfa, Temmuz 2007.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2014. “Conservation of relationship between “place” and “context”: Commagene Nemrut Conservation Development Programme”, Heritage in Context, DAI & KOÇ University, İstanbul, pp: 287-316. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2014. “Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı”, Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 25-26 Mayıs 2012 Bursa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Bursa, in print.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2013. “Nemrut Dağ” in: Unesco World Heritage in Turkey, Eds: G. Çulcuoğlu, Y. Erkan, Ö. Karakul, UNESCO & Turkish National Commission for UNESCO, Grafiker Ltd., Ankara, pp:128-159. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., Naycı, N., 2013. “Türkiye’deki koruma-projelendirme süreçleri/araçları kültürel varlıkların “anlamı, bağlamı ve bütünlüğü” ile birlikte korunmasını sağlayabilir mi?”, Koruma Sempozyumu II -Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı, Der. S.İ. Dizdar & M. Uçar, Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi (MEÜRESKOR), Digilife Digital Basım Yay., Mersin, sf.23-34.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2012. “Yer’e özgü bir model: Nemrut Dağı Tümülüsü ve Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP)“, 1927 Mimarlar Derneği 2010 yili etkinlikleri, Ankara, basım aşamasında.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2011a. Keynote speaker: “Conservation of relationship between place and context: Mount Nemrut Tumulus”, in Book of Conference Abstracts: BHCICOP-The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage: The Importance of Place, 13 – 16 June, 2011, Sarajevo, pp:151-167. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2011b. The Commagene Nemrut Conservation and Development Program: An Approach to the Conservation Problem of Nemrut Dağ Tumulus”, in: E. Winter (ed.), Von Kummuh nach Telouch. Archäologische und Historische Untersuchungen in Kommagene. Dolichener und Kommagenische Forschungen IV. Asia Minor Studien 64, Bonn 2011, pp. 309-339. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2011c. “ODTÜ Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunması için Çalışıyor”, ODTÜ’lü Dergisi, No 8/ 46-50, 2011. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2011d. Invited Speaker: “Commegene-Nemrut Conservation Development Programme: Studies of 2006-2011”, Seminar on: Management Plans in World Heritage Sites, International Council on Monuments and Sites ICOMOS – TURKEY, 18 May 2011, Istanbul, unpublished presentation.

SAHIN-GUCHAN, N., 2011e. “Commagene Nemrut Conservation and Development Program and its Interdisciplinary Nature”, EU FP7 Project: MonumentsLab – 206710, “Improvement of the METU-Research Laboratory for the Care and Conservation of Historic Monuments:Dissemination Workshop”, 17- 19 May 2011, Ankara, unpublished presentation.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2011f. Davetli Katılımcı, “Yer ve bağlam ilişkisinin korunması: Nemrut Dağı Tümülüsü ve Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı”, Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 12-13 Mayıs 2011, Korza Yay.& Basım, Ankara, sf:174-186. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2010a. Adıyaman’daki Kültür Varlıklarının Nemrut Dağı Odaklı Değerlendirilmesi: Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP)”, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Ed. S. Öztürk, Y: Tosun, Adıyamanlılar Vakfı, pp. 29-62. (PDF -yok)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., 2010b. “Nemrut Dağı Tümülüsü Çevre Düzenleme Avan Projesi”, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Ed. S. Öztürk, Y: Tosun, Adıyamanlılar Vakfı, 63-111, 2010. (PDF)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., 2010c. “Nemrut Dağı Tümülüsü’nün Çağdaş Sunumu ve Yönetimi için bir Tasarı: Adıyaman Hizmet Evi”, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Ed. S. Öztürk, Y: Tosun, Adıyamanlılar Vakfı, 112-138, 2010. (PDF)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., 2010. “Nemrut Dağı Tümülüsü’nde Turizm Kaynaklı Sorunlar ve Ziyaretçi Yönetimi”, Güneşe Yürümek, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu (10-12 Ekim 2008), Ed. Said öztürk, Yusuf Tosun, Adıyamanlılar Vakfı, Çevik Matbaacılık, İstanbul, ss:139. (PDF)

ŞAHIN GÜÇHAN, N., BILGIN ALTINÖZ, A.G., 2008. “Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı: UNESCO Dünya Miras Alanında Koruma ve Turizm”, Yerin Korunması: Tarihi Kentlerde Kitle Turizminin Yönetimi, Kentsel Koruma ve Yaşam Kalitesi Çalıştayı, (A Workshop on Preserving Places: “Managing Mass Tourism, Urban Conservation and Quality of Life in Historic Centers”), 5-6 Aralık 2008, ODTÜ KKM, Ankara.

ŞAHIN GÜÇHAN, N., 2008. A presentation on “Nemrut Dağı”, Dünya Miras Alanları Değerlendirme Çalıştayı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, KOÇ University-MED Center, Kültürel Miras İhtisas Komitesi, 18 Nisan 2008, İstanbul. (PDF – yok)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., 2008. “Nemrut Dağı’nda Deneysel Uygulamalar”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 8, Yıl 2008. (PDF)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., 2008. “Kommagene Nemrut”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 6, Yıl 2008. (PDF)

ŞAHİN GÜÇHAN, N., ÖZ, B.N., 2008. “Nemrut Dağı Tümülüsü”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Sayı 9, Yıl 2008. (PDF)

ÜSTÜNKAYA, M. C., CANER SALTIK, E., GÖZEN A. G., 2008. Kalkerli Taşlarda Biyolojik Bozulmalar ve Biyomineralizasyon ile Kontrolü (Biodeterioration on calcareous stones and its control by biomineralization), 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara.

TOPAL, T., DENİZ, B., ŞAHİN GÜÇHAN, N.; 2015. “Decay of Limestone Statues at Mount Nemrut”, International Journal of Architectural Heritage: 9: 244–264, 2015, Pub.online: 03 Oct 2013, DOI:10.1080/15583058.2013.768310, http://dx.doi.org/10.1080/15583058.2013.768310

TÜRER, A., AKTAŞ ERDEM, Y. D., ŞAHİN GÜÇHAN, N.; 2012. “Reverse Engineering Evaluation and Monitoring of Nemrut Monuments”, International Journal of Architectural Heritage, Volume 6, Issue 4, 2012, 373-395. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15583058.2011.561906#preview

TURER, A., AKTAS, Y.D., SAHİN-GUCHAN, N., 2009. “Structural Stability evaluation of Nemrud Monuments” in International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region for the 500th Anniversary Year of the 1509 September 10, Marmara Earthquake, September 10-12 2009; Istanbul, Turkey; pp. 224-226.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmekte olan Nemrut Dağı Tümülüsü odaklı Nemrut Koruma Geliştirme Programının sitesine hoşgeldiniz.

Welcome to the website of Commagene Nemrut Conservation and Development Programme Supported by the Ministry of Tourism and Culture nd realized by Middle East Technical University.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Middle East Technical University